XKP
Rotterdam, 2009

XKP is a young company specialized in creating visual images and animations. His charge was to update its old corporate image and company name to URB studio. After the design I had to adapt the new image to the original company name. Project developed at Aikon Studio.
-
XKP és una jove empresa especialitzada en la creació d'imatges visuals i animacions. El seu encarreg era actualitzar la seva antiga imatge corporativa i el nom d'empresa a URB studio. Després de tot el disseny, es va haver d'adaptar la imatge al nom d'empresa inicial. Projecte realitzat amb Aikon Studio.

-
Posted in Identity, Printed
-